Search
Generic filters

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 (کلیه ویرایش ها)

توجه : .

رایگان دانلود کن !

دانلود رایگان مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1389 به صورت PDF مطابق منبع آزمون نظام مهندسی

راحت خرید کن !

خرید راحت کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1389 مطابق منبع آزمون نظام مهندسی

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

ویرایش های مبحث نوزدهم مبحث نوزدهم در طول زمان

در سال 1370

انتشار اولین ویرایش مبحث نوزدهم

در سال 1370

در سال 1381

انتشار دومین ویرایش مبحث نوزدهم

در سال 1381

در سال 1389

انتشار سومین ویرایش مبحث نوزدهم

در سال 1389

و در سال 1399

انتشار آخرین ویرایش مبحث نوزدهم

و در سال 1399

مقدمه و تغییرات آخرین ویرایش :

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «صرفه جویی در مصرف انرژی» ، تدوین و منتشر شد.

در تمامی جوامع امروزی، انرژی یکی از مهم ترین و چالش برانگیز ترین موضوعات محسوب می گردد، و با توجه به سهم عمده بخش ساختمان، تحولات چشم گیری در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی، صورت گرفته است.

برای مثال، انتظارات به جایی در جامعه مهندسی و نهادهای مرتبط با موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ایجاد شده، که مطالبات مشخصی را در قوانین و آیین نامه های ملی مطرح کرده است. برای مثال، در ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین نامه اجرایی آن، لزوم بازنگری مقررات ملی، به منظور تعیین رده انرژی و جهت گیری به سوی ساختمان سبز، به عنوان یک وظیفه برای وزارت راه و شهرسازی مشخص گردیده است.

ویرایش حاضر، که چهارمین ویرایش مبحث محسوب می گردد، دارای تغییرات مهمی است، که اهم آنها عبارتند از : 

 • برای رعایت ضوابط آیین نامه ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف، در ویرایش جدید سه رده انرژی، به شرح زیر تعریف شده است :
  – «ساختمان های مطابق مبحث 19 (EC)» پایین ترین رده انرژی تلقی می شود و دستیابی به این رده اجباری است.
  – «ساختمان کم انرژی (+EC)» و «ساختمان بسیار کم انرژی (++EC)» رده های انرژی بالاتر هستند. تا زمانی که الزامی برای دستیابی به این رده ها در دیگر قوانین و آیین نامه ها مطرح نشده باشد، دست یابی به این رده ها اختیاری است.
  چنین الگویی در دیگر کشورها نیز در نظر گرفته شده است. برای مثال، در کشورهای اروپایی، طراحی و اجرای «ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک صفر» تا پایان سال 2018 اختیاری بود، ولی از آغاز سال 2019 ، مطابق ضوابط جدید اروپا، لازم است طراحی و اجرای تمامی ساختمان های عمومی جدید مطابق ضوابط تعیین شده برای «ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک صفر» باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر این، مقرر شده است که از پایان سال 2020 مبنای طراحی و اجرای تمامی ساختمان های نو «ساختمان های با مصرف انرژی نزدیک صفر» باشد.
 • در ویرایش های پیشین دو روش طراحی پوسته خارجی ساختمان مطرح شده بود. در ویرایش جدید، علاوه بر دو روش «تجویزی» و «موازنه ای (کارکردی)»، دو روش دیگر، تحت عناوین «نیاز انرژی» و «کارایی انرژی» نیز مطرح شده اند. لازم به ذکر است «روش تجویزی» به ساده ترین روش و «روش کارایی انرژی» تخصصی ترین روش طراحی هستند. در عین حال، کمترین گزینه ها در طراحی و بیشترین هزینه اجرا در حالت استفاده از روش تجویزی است، در حالی که بیشترین گزینه ها و حق انتخاب ها در طراحی و کمترین هزینه اجرا در صورتی قابل دستیابی است که از روش «کارایی انرژی» استفاده شود. توضیحات تکمیلی در این خصوص در بند 19-3-2-1 این مبحث ارائه شده است.
 • فصل بندی مبحث بازبینی شده است. ضمن این که یک فصل به تعاریف اختصاص یافته است، فصل بندی بخش های مربوط به روش های طراحی نیز تغییر کرده است، و فصول 5 تا 8 ، هر یک به یکی از روش های مطرح شده اختصاص یافته اند، و زیرفصل هایی تحت عنوان «پوسته خارجی»، «تأسیسات مکانیکی» و «تأسیسات برقی»، برای هر یک از فصول مربوط به روش های طراحی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، فصلی نیز تحت عنوان «ضوابط اجباری» در نظر گرفته شده است که حاوی ضوابطی است که در تمامی ساختمان ها باید رعایت شوند.
  در نتیجه، پس از تصمیم گیری در خصوص روش طراحی ترجیحی، کافی است طراح در وهله اول از رعایت شدن «ضوابط اجباری» مطرح شده در فصل 4 اطمینان حاصل نماید، و سپس به فصل مربوط به روش انتخاب شده (5 تا 8) مراجعه نماید.
 • روش کارکردی ساختاری مشابه روش تجویزی پیدا کرده است، و در نتیجه، مقادیر متفاوتی برای ضرایب انتقال حرارت مرجع ارائه شده است. ساختار جدید این روش، بدون آن که تغییر اساسی در آن صورت گرفته باشد، به طراح این امکان را می دهد که بدون نیاز به محاسبه پل های حرارتی و بدون نیاز به استفاده از ضرایب تعریف شده در پیوست 11 برای حالت عدم محاسبه پل حرارتی، طراحی پوسته خارجی را انجام دهد. علاوه بر این، برخی کاستی ها از جمله وجود یک ضریب انتقال حرارت مرجع واحد برای دیوارها، بام ها و کف های در تماس با فضای کنترل نشده برطرف شده است.
 • در ویرایش قبلی، در طراحی تنها ضریب انتقال حرارت شیشه و یا پنجره در نظر گرفته می شد. در ویرایش جدید، علاوه  بر ضریب انتقال حرارت، جهت گیری پنجره، ضریب بهره گرمایی خورشیدی و همچنین نسبت ضریب عبور نور مرئی به ضریب بهره گرمایی خورشیدی نیز در طراحی تعیین کننده هستند. از طرف دیگر، مشخصات در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع، برای مناطق سردسیر (نیاز گرمایی قالب) و گرمسیر (نیاز سرمایی غالب)، و برای جهت های مختلف،متفاوت است، تاجدار نورگذر در نظر گرفته شده برای ساختمان مرجع بیشترین انطباق را با منطقه اقلیمی مورد نظر داشته باشد.
 • در بخش های مربوط به تأسیسات مکانیکی، علاوه بر موارد مطرح شده در ویرایش قبلی، موضوعات کلیدی دیگری نیز، از جمله حداقل بازدهی تجهیزات، کنترل و پایش، بازیافت و ذخیره سازی انرژی مدنظر قرار گرفته است.
 • در روش های مختلف طراحی، ضوابط جدیدی برای بهره گیری از سیستم های بر پایه انرژی های تجدید پذیر، در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، امکان جایگزینی استفاده از سیستم های بر پایه انرژی های تجدیدپذیر با ارتقاء مشخصات حرارتی بام نیز پیش بینی شده است، که حق انتخاب مضاعفی را در اختيار طراح قرار می دهد.
 • اهمیت ویژه ای به موضوع بهره گیری از روشنایی طبیعی معطوف شده است، تا علاوه بر ارتقاء شرایط محیط داخل، مصرف روشنایی مصنوعی نیز تا حد ممکن کاهش یابد.
 • در بخش های مربوط به تاسیسات برقی، علاوه بر توجه به روشنایی مصنوعی، سیستم های کنترل و موتورها، به موارد مهم دیگر نیز، از جمله کاربرد سیستم های تولید همزمان، ترانسفورماتورها، مولدهای نیروی برق اضطراری، بانک های خازن، سیستم های اندازه گیری، آسانسورها و پلکان های برقی نیز پرداخته شده است.
 • در پیوست ها تغییرات زیر صورت گرفته است؛
  – به جای مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و علائم، پيوست 1، تحت عنوان فهرست واژگان، در نظر گرفته شده است، که حاوی واژه های معادل به زبان انگلیسی است.
  – با توجه به تغییر الگوی طراحی شیشه ها و پنجره ها، پیوست «روش محاسبه شاخص خورشیدی» حذف گردیده است.
  – پیوست جدیدی ( پیوست 5) تحت عنوان «برنامه زمانی بهره برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات» برای ایجاد هماهنگی های لازم برای طراحی با استفاده از نرم افزارهای تخصصی اضافه شده است. – روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح که در ویرایش قبلی در فصل پوسته خارجی ساختمان آمده بود به پیوست 6 منتقل شده است.
  – در تمامی بخش های این مبحث، برای استفاده هرچه آسان تر از متن آن، بعضی از پاراگراف ها دارای سبک قلم یا پشت زمینه متفاوتی هستند.

در پایان، جا دارد از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان UNDP که این مرکز را با حمایت مالی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده در بازبینی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان یاری نمودند صمیمانه تشکر گردد.

کمیته تخصصی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (1399)

راهنمایی :

1) هدف ما ، دسترسی آسان و راحت برای مهندسین گرامی و کلیه دانشجویان و علاقه مندان است 
 در اینجا میتوانید به صورت رایگان کلیه ویرایش مباحث مقررات ملی را دانلود و یا درصورت نیاز و تمایل به تهیه کتاب ،  به صورت امن و راحت از فروشگاهی که مکمل این وبسایت طراحی شده ، خرید کنید .

2) طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، ویرایش 1389 مبحث نوزدهم مطابق منبع آزمون می باشد. 

3) لینک دانلود ویرایش 1399 مبحث نوزدهم (آخرین ویرایش) قرارگرفت.  

با آرزوی موفقیت برای همه همراهان گرامی

کیو آر کد (QR code)

در جهت دسترسی ، دانلود و یا خرید راحت از طریق گوشی های همراه ، میتوانید با اسکن هرکدام از بارکد های دلخواه به مطالب دسترسی پیدا کنید . 

برای اسکن ، میتوانید از بارکد خوان دوربین گوشی همراه خود و یا از برنامه های بارکد خوان استفاده کنید. 

دانلود رایگان مبحث نوزدهم

QR Code

خرید راحت مبحث نوزدهم

QR Code

توجه : .

لیست منابع آزمون

جهت مشاهده لیست منابع آزمون نظام مهندسی برای کلیه رشته ها و گرایش ها کلیک کنید

راحت خرید کن !

خرید راحت کتاب مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1389 مطابق منبع آزمون نظام مهندسی

مباحث مقررات ملی

برای مشاهده و دانلود رایگان سایر مباحث مقررات ملی ساختمان کلیک کنید.

مبحث نوزدهم مناسب :

 • کلیه مهندسان ، دانشجویان و علاقه مندان
 • داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته عمران گرایش «اجرا»
 • داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته معماری گرایش های «طراحی» ، «نظارت» و «اجرا»
 • داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی گرایش های «طراحی» ، «نظارت» و «اجرا»
 • داوطلبان آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی گرایش های «طراحی» ، «نظارت» و «اجرا»

باکس دانلود :

هزینه دانلود : .

مبحث نوزدهم ویرایش 1399
(آخرین ویرایش ، مطابق آزمون)


حجم فایل 6.1MB
فرمت فایل pdf
تعداد دانلود 3
آخرین به روز رسانی 8 مهر 1400
برای دانلود کلیک کنید

مبحث نوزدهم ویرایش 1389


حجم فایل 4.5MB
فرمت فایل pdf
تعداد دانلود
آخرین به روز رسانی 8 مهر 1400
برای دانلود کلیک کنید

منبع فایل  : دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

سوالات متداول :

طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، مبحث نوزدهم برای رشته عمران گرایش «اجرا» ، رشته معماری گرایش های «طراحی» ، «نظارت» و «اجرا» و رشته تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در گرایش های «طراحی» ، «نظارت» و «اجرا» مناسب می باشد.

بله ، طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی و با توجه به اینکه ویرایش جدید مبحث نوزدهم (ویرایش 1399)منتشر شده ولی ویرایش 1389 مبحث نوزدهم مطابق منبع آزمون می باشد.

خیر ، ویرایش 1399 مبحث نوزدهم آخرین ویرایش این مبحث می باشد ولی ویرایش 1389 مطابق منبع آزمون نظام مهندسی می باشد.

لطفا شما هم امتیاز دهید

5/5 - (2 کاربر امتیاز دادند )

با امتیاز دادن ما را در جهت بهبود مطالب و ایجاد انگیزه همراهی فرمایید.
پیام بگذارید