سایت در حال طراحی است . لینک دانلود همه مباحث قرار گرفت.

لوگوی وبسایت سیویل 30

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398 (ویرایش ها + اصلاحیه ها)

فروشگاه کتاب وُمارکت
فروش ویژه کتاب های مهندسی عمران و مکمل وبسایت سیویل 30
تخفیف ویژه
مهندس علی قائمی
علی قائمی
2022-02-17
[views]
4.9
(9)

رایگان دانلود کن !

دانلود رایگان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

راحت خرید کن !

خرید راحت مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

رایگان دانلود کن !

دانلود رایگان مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

راحت خرید کن !

خرید راحت مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1398

فهرست مطالب
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  تغییرات مبحث ششم در طول زمان

  در سال 1380

  انتشار اولین ویرایش مبحث ششم

  در سال 1380

  در سال 1385

  انتشار دومین ویرایش مبحث ششم

  در سال 1385

  در سال 1392

  انتشار سومین ویرایش مبحث ششم

  در سال 1392

  در سال 1398

  انتشار آخرین ویرایش مبحث ششم

  در سال 1398

  مقدمه

  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «بارهای وارد برساختمان» ، تدوین و منتشر شد.

  مبحث ششم مقررات ملی ساختمان اولین بار در سال 1380  منتشر گردید و دو آیین نامه موجود در کشور را تحت عناوین: آیین نامه حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی – استاندارد شماره 519 سال 1379، و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله “استاندارد 2800 ایران” سال 1378 را در بر گرفت. ویرایش دوم این مبحث نیز در سال 1387 و در پی تغییرات گسترده در ویرایش سوم استاندارد 2800 انتشار یافت.

  ویرایش سوم این مبحث در سال 1392، با اضافه کردن فصول بار سیل، بار باران و بار یخ و به روزرسانی سایر مباحث منتشر شد.

  با توجه به آخرین ویرایش آئین نامه های معتبر دنیا، تغییرات حادث شده در دیگر مباحث مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران و همینطور پیشرفت های علم مهندسی عمران و دستاوردهای پژوهشی و نیز بازخورد مهندسان طراح سازه نسبت به مطالب ویرایش سوم، این ویرایش با دیدگاه بازبینی و به روز رسانی و تکمیل موضوعات بارگذاری تهیه شده است.
  مهمترین تغییرات این ویرایش مختصرا به این شرح است :

  1. فصل اول، به منظور انسجام بیشتر موضوعات، دسته بندی تعاریف و گویائی بیشتر متن اصلاح و بازنویسی شده است، به جز انجام تغییراتی در تعاریف روش های طراحی و ضرایب اهمیت بارهای باد، برف و یخ، بخشی از فصل اول با عنوان روش عملکردی به پیوست 6-1 منتقل شده است.
  2. فصل دوم، ترکیب بارها دچار تغییرات عمده ای شده است، که اهم آن یکسان شدن ترکیبات بارگذاری سازه های فولادی و بتنی و افزودن ترکیبات بار در حالات بارهای بهره برداری و خود کرنشی است. با توجه به حذف فصل دوازدهم ویرایش سوم و انتشار مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، ترکیبات بارگذاری حوادث غیر عادی به مبحث یادشده احاله شده است.
  3. در فصل سوم، بندی تحت عنوان وزن تیغه ها و دیوار ها اضافه شده است.
  4. با توجه به تغییر برخی موضوعات در مبحث هفتم مقررات ملی (پی و پی سازی و اجتناب از دوگانگی متون، بخش هایی از فصل چهارم تغییر کرده است. ضمن آنکه بند کنترل در مقابل لغزش، واژگونی و برکنش، به این فصل اضافه شده است.
  5. در فصل پنجم، عمدتا نظم موضوعات و انشاء مطالب به منظور گویاتر شدن متن تغییر نموده است.تعریف دیوارهای جداکننده، اضافه شدن شدت بار روی دست اندازها در محل های پر ازدحام، افزودن برخی عناوین بارهای زنده به جدول 6-5-1، از دیگر موارد تغییر است .
  6. فصل ششم، عمدتا متناسب با مسئولیت سایر ارگان های ذیصلاح و گستردگی مبحث سیل دستخوش تغییرات عمده، منجمله اضافه شدن برخی تعاریف شده است. مهندس طراح صرفا با یاری متخصصان هیدرولوژی و ارگان های دیگر، مثل وزارت نیرو می تواند بارگذاری ساختمان در برابر سیل را به انجام برساند. ضرایب اطمینان در مقابل لغزش، واژگونی و برکنش ناشی از سیل دراین فصل تعریف شده است.
  7. تغییرات اصلی در فصل هفتم، اصلاح رابطه 6-7-1(با توجه به تعریف بار برف مبنا) و افزودن شکل ها و جداولی به منظور روشن تر شدن بارگذاری های نامتوازن برف است. به جزآن، با توجه به شدت کم بار برف در مناطق عمده ای از کشور و به منظور ایجاد سهولت و کاهش اشتباهات در امر بارگذاری، استثنائاتی برای مناطق ۱ تا ۳ تعریف شده است.
  8. فصل هشتم، ضمن انجام اصلاحات انشائی متن، هماهنگ با شرح وظایف و مسئولیت های مهندسان تأسیسات بهداشتی برای تعیین دبی آب باران و سیستم تخلیه آن در بام ها (مبحث شانزدهم مقررات ملی)، وظیفه طراح، صرفا تعیین بارهای ناشی از باران طرح است. بنابراین طراح سازه باید هماهنگ با طراح تاسیسات بهداشتی ساختمان موضوعات این فصل را مراعات نماید.
  9. در فصل نهم تغییر عمده ای، بجز حذف منطقه 3 برف گیر از جدول و اضافه شدن آن به مناطق 1 و 2 صورت نگرفته است.
  10. فصل دهم، به طور کلی از نظر املائی و انشائی و نظم دادن به موضوع، مجددا تهیه شده است .در این فصل مواردی که قبلا به عنوان “توصیه” و یا “تشریح” درج شده بود، در صورت لزوم به موارد حکمی تبدیل شده است. بخش مشخصات ارتعاشی سازه کامل شده و متناسب با آخرین تغییرات در آئین نامه مبنای این فصل، اصلاحات لازم در روابط به عمل آمده است. محاسبات و کنترل های مربوط به سازه های نرم به شکل واضح تری در متن و پیوست 6-4 این فصل توضیح داده شده است. مهمترین تغییر در این فصل، پردازش و درج اطلاعات به روز سرعت باد سیصد و پنج ایستگاه سازمان هواشناسی کشور در جدول 6-10-1 (به جای جدول 6-10-2) است. مباحث کنترل تغییر مکان و ارتعاش سازه تحت بار باد سطح بهره برداری و همین طور کنترل لغزش و واژگونی در این ویرایش افزوده شده است.
   در پیوست این فصل (پیوست 6-4) جدول میرائی بحرانی برای برخی سازه ها ارائه شده است. ضمن آنکه شکل ها و جداولی برای تعیین فشار یا نیروی باد روی برخی سازه های غیر ساختمانی ارائه شده است. نمودار مرحله ای محاسبه بار باد نیز به این ویرایش افزوده شده است.
  11. فصل یازدهم، بار زلزله، به طور کامل و هماهنگ با ویرایش چهارم استاندارد 2800 بازنویسی شده است. در این بازنویسی، روابط تکراری و یا موازی با استاندارد 2800 حذف شده است، الزاماتی که در طراحی باید مراعات شوند، متناسب با جزئیات ارائه شده در استاندارد 2800 داده شده است. ضمن آنکه ترکیبات بار افقی و قائم زلزله و اضافه مقاومت جهت تکمیل ترکیبات بارگذاری فصل دوم همین مبحث ارائه شده است. از دیگر تغییرات اساسی در این فصل، الزامی کردن استفاده از ضوابط فصل چهارم ویرایش چهارم استاندارد 2800 ایران برای طراحی اجزای غیرسازه ای ساختمان های با اهمیت متوسط دارای پنج طبقه و بیشتر است.
  12. فصل دوازدهم ویرایش قبلی به منظور اجتناب از دوگانگی مطالب با مبحث 21 مقررات ملی تماما حذف شده است.
   به جز آن، پیوست 6-1 تحت عنوان طراحی ساختمان ها به روش عملکردی در این ویرایش اضافه شده و شماره پیوستهای 6-2 و 6-3، متناسب با این تغییرات عوض شده است.

  در انتها، کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان تشکر صمیمانه خود را از دفتر مهندسی آب و آبفای وزارت نیرو و جناب آقای مهندس هوشنگ غلامی، کارشناس ارشد این دفتر که تکمیل و بازنویسی فصل سیل مدیون زحمات ایشان است و همینطور، پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی کشور و کارشناسان محترم ایشان، سرکار خانم مهندس فرح محمدی و جناب آقای مهندس مهدی عسگری که پردازش و تحلیل آماری داده های باد ایستگاه ها هواشناسی را برعهده داشته اند به عمل می آورد.

  ضمن آنکه از استادان دانشکده های عمران، جامعه مهندسی کشور و سازمان ها، مهندسان و مشاورانی که با دقت ویرایش قبلی و پیش نویس این ویرایش را مطالعه و اظهار نظر نموده اند، باید تشکر شود. امید است این متن پاسخگوی عمده نیازهای مهندسان کشور باشد و کمیته تخصصی نیز از نظرات و راهنمائی های آنها محروم نگردد.

  کمیته تخصصی مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (1398)

  مبحث ششم مناسب

  راهنمایی

  1) هدف ما ، دسترسی آسان و راحت برای مهندسین گرامی و کلیه دانشجویان و علاقه مندان است
  در اینجا میتوانید به صورت رایگان کلیه ویرایش مباحث مقررات ملی را دانلود و یا درصورت نیاز و تمایل به تهیه کتاب ،  به صورت امن و راحت از فروشگاهی که مکمل  این وبسایت طراحی شده است خرید کنید .

  2) طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، ویرایش 1398 مبحث ششم مطابق منبع آزمون می باشد.

  با آرزوی موفقیت برای همه همراهان گرامی

  باکس دانلود

  هزینه دانلود : یک صلوات به نیت ظهور حضرت مهدی (عج)

  مبحث ششم ویرایش 1398

  حجم فایل 22MB
  فرمت فایل pdf
  تعداد دانلود 130
  آخرین به روز رسانی 2022-02-15
  برای دانلود کلیک کنید
  مبحث ششم ویرایش 1392

  حجم فایل 2.7MB
  فرمت فایل pdf
  تعداد دانلود 8
  آخرین به روز رسانی 2022-02-15
  برای دانلود کلیک کنید
  غلط نامه مبحث ششم ویرایش 1392 چاپ 1 تا 4

  حجم فایل 0.6MB
  فرمت فایل pdf
  تعداد دانلود 5
  آخرین به روز رسانی 2022-02-15
  برای دانلود کلیک کنید
  غلط نامه مبحث ششم ویرایش 1392 چاپ 5 به بعد

  حجم فایل 0.5MB
  فرمت فایل pdf
  تعداد دانلود 7
  آخرین به روز رسانی 2022-02-15
  برای دانلود کلیک کنید

  سوالات متداول

  طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، مبحث ششم برای رشته عمران گرایش های «محاسبات» ، «نظارت» ، «اجرا» و گرایش های جدید رشته عمران ، گرایش های  «ارزیابی ، طرح و اجرای بهسازی» و «طرح و اجرای گود ، پی و سازه نگهبان» مناسب می باشد.

  بله ، طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، ویرایش 1398 مبحث ششم مطابق منبع آزمون می باشد.

  بله ، در طی سال ها ، چند ویرایش از مبحث ششم منتشر شده و ویرایش 1398 آخرین ویرایش مبحث ششم می باشد.

  لطفا شما هم امتیاز دهید

  با کلیک بر روی ستاره ها امتیاز خود را ثبت کنید

  میانگین امتیازات : 4.9 / 5. تعداد آرا : 9

  تا الان رای ثبت نشده ! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

  با امتیاز دادن ما را در جهت بهبود مطالب و ایجاد انگیزه همراهی فرمایید.
  مهندس علی قائمی

  علی قائمی

  دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، طراح و مدیر وبسایت سیویل 30 و فروشگاه کتاب وُمارکت

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.