سایت در حال طراحی است . لینک دانلود همه مباحث قرار گرفت.

لوگوی وبسایت سیویل 30

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 (پیش نویس)

فروشگاه کتاب وُمارکت
فروش ویژه کتاب های مهندسی عمران و مکمل وبسایت سیویل 30
تخفیف ویژه
مهندس علی قائمی
علی قائمی
1400-11-30
[views]
4.3
(13)

رایگان دانلود کن !

دانلود رایگان پیش نویس 1399 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

راحت خرید کن !

خرید راحت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399
مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399

رایگان دانلود کن !

دانلود رایگان پیش نویس 1399 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

راحت خرید کن !

خرید راحت مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392

فهرست مطالب
  برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

  تغییرات مبحث دهم در طول زمان

  در سال 1368

  انتشار اولین ویرایش مبحث دهم

  در سال 1368

  در سال 1384

  انتشار دومین ویرایش مبحث دهم

  در سال 1384

  در سال 1387

  انتشار سومین ویرایش مبحث دهم

  در سال 1387

  در سال 1392

  انتشار چهارمین ویرایش مبحث دهم

  در سال 1392

  در سال 1399

  انتشار آخرین ویرایش مبحث دهم

  در سال 1399

  مقدمه

  مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 هنوز چاپ نشده و فعلا به صورت پیش نویس می باشد.

  پیش نویس 1399 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان منتشر شده و در دسترس همه قرار گرفته تا با ارائه نظرات، رفع اشکالات و چاپ شود. 

  از جمله تغییراتی که در آخر پیش نویس مشاهده میشه اضافه شدن 4 پیوست به 2 پیوست قبلی است که در مجموع 6 پیوست نسخه پیشنویس به شرح زیر می باشد :

  1. فهرست استاندارد های معتبر مصالح سازه های فولادی مورد تایید (جدید)
  2. ضریب طول موثر اعضای فشاری
  3. تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته
  4. الزامات اعضای کششی با اتصال لولایی با استفاده از تسمه لولا شده با خار مغزی یا تسمه سرپهن (جدید)
  5. الزامات طراحی تیر های لانه زنبوری با سوراخ های شش ضلعی (جدید)
  6. حفاظت در برابر آتش (جدید)

  از جمله دیگر تغییرات میتوان به تعداد صفحات اشاره کرد که تغییر چشمگیری داشته و از 300 صفحه به 557 صفحه تغییر داشته است که نشانه جامع و کامل تر شدن مبحث می باشد.

  در ادامه هردو فهرست ویرایش 1392 و پیش نویس 1399 رو مشاهده خواهید کرد :

  فهرست مطالب ویرایش 1392 به شرح زیر است

  1-10  الزامات عمومی

  • 1-1-10 هدف و دامنه کاربرد
  • 2-1-10 مبانی طراحی
  • 3-1-10 اصول تحلیل
  • 4-1-10 مشخصات مصالح فولادی
  • 5-1-10 علائم ، اختصارات و واحدها
  • 6-1-10 مدارک فنی
  • 7-1-10 نصب و کنترل کیفیت
  • 8-1-10 ضوابط طراحی لرزه ای

  2-10  الزامات طراحی

  • 1-2-10 الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری
  • 2-2-10 الزامات مقاطع اعضای فولادی
  • 3-2-10 الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی
  • 4-2-10 الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
  • 5-2-10 الزامات طراحی اعضا برای خمش
  • 6-2-10 الزامات طراحی اعضا برای برش
  • 7-2-10 الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها
  • 8-2-10 الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط
  • 9-2-10 الزامات طراحی اتصالات
  • 10-2-10 الزامات حالت های حدی بهره برداری در تحلیل و طراحی

  3-10  الزامات طراحی لرزه ای

  • 1-3-10 هدف و دامنه کاربرد
  • 2-3-10 تعاریف
  • 3-3-10 الزامات لرزه ای مشخصات مصالح
  • 4-3-10 الزامات لرزه ای کمانش موضعی
  • 5-3-10 الزامات لرزه ای ستون ها ، وصله ستون ها ، کف ستون ها و وصله تیر ها
  • 6-3-10 الزامات لرزه ای مهار جانبی تیر ها در قاب های خمشی متوسط ویژه
  • 7-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی معمولی
  • 8-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی متوسط
  • 9-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های خمشی ویژه
  • 10-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهار بندی شده همگرای معمولی
  • 11-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهار بندی شده همگرای ویژه
  • 12-3-10 الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهار بندی شده واگرا
  • 13-3-10 اتصالات گیر دار از پیش تایید شده

  4-10  ساخت ، نصب و کنترل

  • 1-4-10 مقدمه
  • 2-4-10 دامنه کاربرد
  • 3-4-10 مشخصات فولاد مصرفی
  • 4-4-10 ساخت قطعات فولادی
  • 5-4-10 رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قسمت های فولادی
  • 6-4-10 رواداری ها

  پیوست 1 ضریب طول موثر اعضای فشاری

  • پ-1-1 ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل
  • پ-1-2 ضریب طول موثر اعضای فشاری قاب های مهار شده
  • پ-1-2 ضریب طول موثر اعضا ی فشاری قاب های مهار نشده

  پیوست 2  تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

  • پ-2-1 محدودیت تحلیل
  • پ-2-2 نحوه محاسبه مقاومت های مورد نیاز

   

  فهرست مطالب پیش نویس 1399 به شرح زیر است

  1-10  الزامات عمومی

  • 1-1-10 هدف و دامنه کاربرد
  • 2-1-10 مبانی طراحی
  • 3-1-10 روش های تحلیل سازه
  • 4-1-10 مصالح فولادی سازه ها
  • 5-1-10 مدارک فنی
  • 6-1-10 الزامات طراحی لرزه ای
  • 7-1-10 الزامات ساخت ، نصب و کنترل
  • 8-1-10 علائم ، اختصارات و واحد ها

  2-10  الزامات طراحی

  • 1-2-10 الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایداری
  • 2-2-10 الزامات مقاطع اعضای فولادی
  • 3-2-10 الزامات طراحی اعضا برای نیروی کششی
  • 4-2-10 الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
  • 5-2-10 الزامات طراحی اعضا برای خمشی
  • 6-2-10 الزامات طراحی اعضا برای برشی
  • 7-2-10 الزامات طراحی اعضا برای ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی و ترکیب لنگر پیچشی با سایر نیروها
  • 8-2-10 الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط
  • 9-2-10 الزامات طراحی اتصالات
  • 10-2-10 الزامات حالت های حدی بهره برداری

  3-10  الزامات طراحی لرزه ای

  • 1-3-10 دامنه کاربرد
  • 2-3-10 الزامات لرزه ای عمومی
  • 3-3-10 الزامات لرزه ای قاب های خمشی فولادی
  • 4-3-10 الزامات لرزه ای قاب های مهار بندی شده و دیوار های برشی فولادی
  • 5-3-10 الزامات لرزه ای قاب های خمشی مختلط ویژه
  • 6-3-10 الزامات لرزه ای قاب های مهار بندی شده و دیوار برشی مختلط
  • 7-3-10 اتصالات گیر پیش تایید شده
  • 8-3-10 روش تایید اتصالات گیر دار
  • 9-3-10 روش تایید مهار بندهای کمانش تاب

  4-10  الزامات ساخت ، نصب و کنترل

  • 1-4-10 کلیات
  • 2-4-10 مشخصات مصالح فولاد سازه ای
  • 3-4-10 ساخت و نصب قطعات فولادی
  • 4-4-10 اتصال با جوش
  • 5-4-10 اتصال با پیچ
  • 6-4-10 انبار کردن ، حمل و رفع معایب قطعات ساخته شده
  • 7-4-10 رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قطعات فولادی
  • 8-4-10 رواداری ها
  • 9-4-10 کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت و الزامات اجرایی لرزه ای

   

  پیوست 1 : فهرست استاندارد های معتبر مصالح سازه های فولادی مورد تایید

  پیوست 2 : ضریب طول موثر اعضای فشاری

  پیوست 3 : تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

  پیوست 4 : الزامات اعضای کششی با اتصال لولایی با استفاده از تسمه لولا شده با خار مغزی یا تسمه سرپهن

  پیوست 5 : الزامات طراحی تیر های لانه زنبوری با سوراخ های شش ضلعی

  پیوست 6 : حفاظت در برابر آتش

  پس از نظر خواهی و رفع هر گونه اشکالات و نواقص ، ویرایش 1399 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان چاپ خواهد شد.

  مبحث دهم مناسب

  راهنمایی

  1) هدف ما ، دسترسی آسان و راحت برای مهندسین گرامی و کلیه دانشجویان و علاقه مندان است
  در اینجا میتوانید به صورت رایگان کلیه ویرایش مباحث مقررات ملی را دانلود و یا درصورت نیاز و تمایل به تهیه کتاب ،  به صورت امن و راحت از فروشگاهی که مکمل  این وبسایت طراحی شده است خرید کنید .

  2) طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، ویرایش 1392 مبحث دهم مطابق منبع آزمون می باشد.

  3) جهت دانلود مبحث دهم مطابق منبع آزمون کلیک کنید

  4) لینک دانلود پیش نویس 1399 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان قرار گرفت.

  با آرزوی موفقیت برای همه همراهان گرامی

  باکس دانلود

  هزینه دانلود : یک صلوات به نیت ظهور حضرت مهدی (عج)

  پیش نویس مبحث دهم ویرایش 1399

  حجم فایل 18.5MB
  فرمت فایل pdf
  تعداد دانلود 134
  آخرین به روز رسانی 1400-11-26
  برای دانلود کلیک کنید

  سوالات متداول

  خیر ، آخرین ویرایش مبحث دهم ، ویرایش 1392 می باشد و فعلا پیش نویس 1399 مبحث دهم منتشر شده تا پس از رفع نواقص ، چاپ شود.

  طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، ویرایش 1392 مبحث دهم + غلط نامه این ویرایش مطابق منبع آزمون می باشد و ویرایش 1399 مبحث دهم هنوز به صورت پیش نویس قرار دارد تا پس از رفع نواقص چاپ شود.

  طبق آخرین لیست منابع آزمون نظام مهندسی ، مبحث دهم برای رشته عمران گرایش های «محاسبات» ، «نظارت» و «اجرا» ، گرایش های جدید رشته عمران ، گرایش های  «ارزیابی ، طرح و اجرای بهسازی» و «طرح و اجرای گود ، پی و سازه نگهبان» و رشته معماری در گرایش های «نظارت» و «اجرا»  مناسب می باشد.

  لطفا شما هم امتیاز دهید

  با کلیک بر روی ستاره ها امتیاز خود را ثبت کنید

  میانگین امتیازات : 4.3 / 5. تعداد آرا : 13

  تا الان رای ثبت نشده ! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

  با امتیاز دادن ما را در جهت بهبود مطالب و ایجاد انگیزه همراهی فرمایید.
  مهندس علی قائمی

  علی قائمی

  دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران ، طراح و مدیر وبسایت سیویل 30 و فروشگاه کتاب وُمارکت

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.